PULSE BLAST е нов модел во колекцијата,посебно дизајниран посебно дизајниран и конструиран за постари тинејџери.Атрактивните комбинации на бои,Laptop преграда и додатни појачувања се каракеристични за овој модел