БРЕНД PULSE

Брендот PULSE е основан 2009 год.и важи за многу млад бренд сконцетриран на ранци,школски прибор и канцелариски матријали.Брендот настана на почетокот на финансиската криза 2009 год. Но не како понуда на ефтини производи и производи за лош квалитет,сосема спротивно како понуда на производи на одличен квалитет по прифатливи цени.Тимот за развој на PULSE беше револтиран од “големите брендови”присутни на пазарот и нивната стратегија на рушење на квалитетот,намалување на асортиманот,но и зголемување на цени како последица намалување на потрошувачка и пад на продажбата,па концептот PULSE производите е направен да гарантира квалитет (гаранција 2 години на сите ранци,торби и перници) и гарантира добри цени (многу пониски од конкуренцијата)Филозофијата на употребата на квалитетни производи и користење на истите долг период,наместо купување на ефтини производи со лош квалитет кои брзо се трошат и кинат е се повеке и повеке препознатливо кај крајните купувачи

PULSE КВАЛИТЕТ

PULSE Квалитет е гарантиран со 2 години гаранција без разлика на модел, всушност сите ранци на PULSE се произведени од проверени материјали без ПВЦ,така да ги задоволуваат сите стандарди na EU (REACH).Многу други производи кои се присатни на пазарот се направени од материјал кои содржат ПВЦ,а кога материјалот во себе содржи ПВЦ и конзерванс тогаш мора да се прска обработува со конзерванси,после таа изработка оловото кое го содржи ПВЦ и конзерванс шират непријатен мирис и не се здравствено исправни.Исто така материјалот кој се користи за изработка на PULSE ранците е водоотпорен,повеке флексибилен,повеке издржлив и подолготраен од повекето други присатни кои се на пазарот.Технологијата на производство на матријалот се заснова на органски единици поврзани со Полиуретански единци,така да овие материјали не бараат конзервирање.Торбите исто така се појачани со специјален најлонски конец на сите места кои трпат големо оптеретување,а сите бои кои се користат за штампа се со висок квалитет така да не обледуваат и не е возможно да се гребат

PULSE ДИЗАЈН

PULSE Дизајн тоа е веке работа на вкус,но PULSE дизајнерскиот тим прави големи напори да ги задоволи потребите на пазарот,советите и препораките на крајните купувачи во смисол на конструкција,додатоци и надорешната штампа.Се надеваме дека нашиот дизајн ви се допаѓа и дека саката да го тестирате нашиот квалитет.

PULSE TEAM